Odličan crni risotto! Preporuka probati rakiju od kuša!

Odličan crni risotto! Preporuka probati rakiju od kuša! Vraćamo se prvom prilikom!

Mariela Ančić Lušetić  Recenzije - Sve

Posjetite nas!

Konoba/Trattoria Gatto Nero
A: Lina Bolmarčića 20, Malinska 51511, Hrvatska
E: tanja@gattonero.eu
M: +385 91 444 24 24 (Tanja)
F: Trattoria Gatto Nero Malinska